Q-Relais

Parallel met de release van de IQ-serie micro-omvormers in Europa, hebben we een nieuw apparaat gelanceerd, het Q-relais. De functionaliteit en het gebruik van het Q-relais hebben veel discussie veroorzaakt. Bovendien werd de wettelijke vereiste door installateurs en eigenaren op de proef gesteld.

Dit document is bedoeld om de redenen die een Q-relais rechtvaardigen te verduidelijken en de vereisten uit te leggen met betrekking tot regelgeving en functionaliteit van het apparaat.